công ty cổ phần địa ốc minh viêt phát

công ty cổ phần địa ốc minh viêt phát

công ty cổ phần địa ốc minh viêt phát

x
Hotline: 0945 56 6262
google.com tiwtter.com youtube.com facebook.com
TẦM NHÌN VÀ CHIẾN LƯỢC

- Trở thành công ty bất động sản hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư, phân phối bất động sản và phát triển dự án.

- Trở thành đối tác hàng đầu tại Việt Nam của các tập đoàn đầu tư bất động sản trong nước và quốc tế.

- Lấy khách hàng là trọng tâm và lấy dịch vụ là nền tảng của sự phát triển bền vững

- Không ngừng gia tăng giá trị của doanh nghiệp

 

 

 

Chia sẻ:
Copyrights © 2017 MINH VIET PHAT GROUP. All rights reserved.