MINH VIET PHAT GROUP, Lô J55 Đường NE8, Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương , Ho Chi Minh, 70000, VN. 0945 56 6262
Hotline: 0945 56 6262
google.com tiwtter.com youtube.com facebook.com

BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

      Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 02/2010/TT-BTC hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ra ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính và hướng dẫn thi hành Nghị đinh số 100/2008/NĐ-CP ra ngày 8/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân.

 

     Theo Thông tư, Bộ Tài chính vẫn giữ nguyên hai phương án tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

 

 

     Áp dụng thuế suất 25% tính trên thu nhập tính thuế với các điều kiện như giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng, kê khai trên tờ khai thuế không thấp hơn giá do Ủy ban Nhân dân cấp Tỉnh quy định (đối với quyền sử dụng đất) hoặc không thấp hơn giá tính lệ phí trước bạ (đối với nhà và các công trình xây dựng) tại thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định.

 

     Trường hợp, giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng và kê khai trên tờ khai thuế thấp hơn giá do Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định (đối với quyền sử dụng đất) hoặc thấp hơn giá tính lệ phí trước bạ (đối với nhà và các công trình xây dựng) tại thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực thì áp dụng thuế suất 2% tính trên giá chuyển nhượng do Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định.

 

     Đối với các cá nhân chuyển nhượng hợp đồng góp vốn để có quyền mua nền nhà, mua căn hộ thì giá mua được xác định căn cứ vào chứng từ nộp tiền góp vốn, hóa đơn và chứng từ khác chứng minh các chi phí liên quan.

 

     Trường hợp người nộp thuế  kê khai giá mua và chi phí liên quan nhưng không có đầy đủ các hóa đơn, chứng từ chứng minh chi phí hoặc có kèm theo hóa đơn, chứng từ nhưng qua kiểm tra, cơ quan thuế phát hiện hóa đơn chứng từ là không hợp lệ, không hợp pháp thì áp dụng thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng.

 

     Các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản bao gồm cả các khoản trả lãi tiền vay của các tổ chức tín dụng để mua bất động sản. Riêng trường hợp mới chỉ góp một phần vốn (chưa nộp đủ số tiền theo hợp đồng), giá mua được xác định như sau: giá mua bằng tổng số vốn phải góp theo hợp đồng trừ đi phần vốn góp còn thiếu và cộng các chi phí  liên quan.

 

     Cá nhân chuyển nhượng bất động sản tự kê khai, tự xác định mức thuế suất áp dụng và chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ kê khai.

 

     Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ khai thuế, phải có trách nhiệm kiểm tra tờ khai và các tài liệu đi kèm hồ sơ, nếu đủ các điều kiện áp dụng thuế suất 25% tính trên thu nhập chịu thuế thì chấp nhận kết quả tính thuế của người chuyển nhượng. Trường hợp không chấp nhận kết quả tính thuế thì cơ quan thuế phải trả lời, giải thích rõ để người chuyển nhượng biết, hiểu rõ.

 

     Trường hợp cá nhân kê khai nộp thuế theo thuế suất 2% tính trên giá chuyển nhượng, nhưng qua kiểm tra thấy giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng và kê khai thuế thấp hơn giá do Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định thì tính thuế suất 2% trên giá do Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định.

 

     Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân chuyển nhượng hợp đồng góp vốn, nền nhà, mua căn hộ kê khai, nộp thuế, Bộ Tài chính đề nghị các cục thuế căn cứ tình hình thực tế tại các địa phương quyết định việc ủy nhiệm cho tổ chức, cá nhân kinh doanh hạ tầng, kinh doanh nhà (kể cả sàn giao dịch bất động sản) thu thuế thu nhập cá nhân để cá nhân chuyển nhượng kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân tại tổ chức, cá nhân xây dựng, kinh doanh nhà.

 

     Ngoài ra, còn một số đối tượng mua nhà theo diện được hóa giá nhà thuê của nhà nước (theo Nghị định 61); được nhà nước cấp đất nhưng được miễn giảm tiền sử dụng đất; đối tượng mua bất động sản từ lâu do biến động giá thị trường quá nhanh, chênh lệch giá chuyển nhượng và giá gốc lớn, Bộ Tài chính đã có văn bản báo cáo Thủ tướng đưa ra hướng xử lý chung. Như vậy, những điều chỉnh được thực thi đúng luật nhưng vẫn đảm bảo được lợi ích hợp pháp của các đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi.

 

     Bên cạnh đó, Thông tư mới cũng bổ sung một số điểm mới như hướng dẫn bổ sung một số khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công không tính và thu nhập chịu thuế như tiền của cán bộ công chức luân chuyển công tác được hưởng chế độ nhà công vụ, xe phục vụ công tác… đều được trừ vào thu nhập tính thuế trước khi tính thuế thu nhập cá nhân.

 

 

 

Chia sẻ:
Copyrights © 2017 - 2022 MINH VIET PHAT GROUP. All rights reserved. Designed by AIB.VN