MINH VIET PHAT GROUP, Lô J55 Đường NE8, Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương , Ho Chi Minh, 70000, VN. 0945 56 6262
Hotline: 0945 56 6262
google.com tiwtter.com youtube.com facebook.com

CÁC BƯỚC SANG TÊN SỔ ĐỎ MỚI NHẤT NĂM 2018

Việc sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo trình tự sau:

 

Ảnh minh họa

 

Bước 1: Lập hợp đồng chuyển nhượng

 

     Hai bên( bên mua và bên bán) đến văn phòng công chứng, hoặc ủy ban nhân dân cấp xã lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. (Lưu ý: Việc ký kết hợp đồng được thực hiện trước mặt công chứng viên, hoặc cán bộ tư pháp của UBND)

 

Khi đi mang theo các giấy tờ sau:

 

  1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

 

  1. CMND hoặc giấy tờ tương đương của hai bên;

 

  1. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nếu chưa có gia đình, đăng ký kết hôn của bên có gia đình của cả hai bên;

 

  1. Sổ hộ khẩu của hai bên;

 

 

Bước 2: Kê khai nghĩa vụ tài chính:

 

  1. Cơ quan nhà nước tiến hành các thủ tục: Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất (bộ phận một cửa của huyện).

 

  1. Hồ sơ cần chuẩn bị

- Tờ khai lệ phí trước bạ (02 bản do bên mua ký)

 

- CMND + Sổ hộ khẩu của cả bên mua và bên bán (01 bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền)

 

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (02 bản do bên bán ký).

 

- Hợp đồng công chứng đã lập (01 bản chính)

 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng), quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (01 bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền)

 

  1. Thời hạn nộp nghĩa vụ tài chính: 10 ngày kể từ thời điểm nhận thông báo
  2. Những khoản phí, lệ phí phải nộp bao gồm:

+ Lệ phí trước bạ: Bằng 0,5% giá trị quyền sử dụng đất cụ thể :

 

Tiền lệ phí phải nộp = (Diện tích đất) x (Giá đất) x 0,5%

 

Trong đó giá đất theo bảng giá của ủy ban nhân dân tỉnh nơi có đất

 

+ Thuế thu nhập cá nhân: là 2% theo quy định chuyển nhượng bất động sản.

 

Căn cứ pháp lý là Điều 29. Thuế đối với thu nhập từ chuyền nhượng bất động sản của Luật thuế thu nhập cá nhân:

 

“Thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản tại Việt Nam của cá nhân không cư trú được xác định bằng giá chuyển nhượng bất động sản nhân với thuế suất 2%.”

 

+ Lệ phí thẩm định: Căn cứ pháp lý tùy thuộc vào từng địa phương

 

+ Lệ phí địa chính: Căn cứ vào từng quyết định của địa phương

 

  1. Đối tượng nộp: Các đối tượng đăng ký, nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhu cầu hoặc cần phải thẩm định theo quy định. Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ áp dụng đối với trường hợp cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định để giao đất, cho thuê đất và đối với trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 

Bước 3. Nộp hồ sơ sang tên

 

1) Căn cứ pháp lý:

 

- Luật đất đai năm 2013;

 

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP;

 

- Thông tư số 24/2013/TT-BTNM

 

2) Hồ sơ cần chuẩn bị

 

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu); có xác nhận của UBND xã về nguồn gốc và tình trạng sử dụng của đất

 

b) Bản photocopy sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân

 

c) Bản sao chứng thực giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có);

 

d) Sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ quy định tại điểm d khoản này đã có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng);

 

e) Văn bản ủy quyền nộp hồ sơ hoặc nhận Giấy chứng nhận (nếu có);

 

đ) Bản sao chứng thực giấy tờ về tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Quy định này (nếu có tài sản và có yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu);

 

f) Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật (nếu có);

 

g) Đơn đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất, ghi nợ lệ phí trước bạ (đối với trường hợp chưa có khả năng tài chính để nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ).

 

h) Tờ khai nộp lệ phí trước bạ nhà, đất (theo mẫu);

 

3) Thẩm quyền giải quyết: Hộ gia đình, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm nộp tại UBND cấp xã nơi có đất hoặc Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.

 

4) Thời gian cấp giấy chứng nhận: Hiện nay theo quy định có thể rút ngắn là 15 ngày làm việc

Căn cứ pháp lý Nghị định số 01/2017/NĐ-CP được quy định như sau:

 

Điều 61. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

 

1. Thời gian thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như sau:

 

b) Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày.

 

 

Chia sẻ:
Copyrights © 2017 - 2022 MINH VIET PHAT GROUP. All rights reserved. Designed by AIB.VN