MINH VIET PHAT GROUP, Lô J55 Đường NE8, Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương , Ho Chi Minh, 70000, VN. 0945 56 6262
Hotline: 0945 56 6262
google.com tiwtter.com youtube.com facebook.com

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU: CẦN CÓ HAY KHÔNG?

Theo Văn bản số 2683/BKHĐT-QLĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, quy định đối với các cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu, trong đó đã liệt kê rõ yêu cầu đối với từng đối tượng cụ thể phải có và không phải có chứng chỉ hành nghề trong hoạt động đấu thầu.

 

 

 

Với nội dung đề cập đến yêu cầu chứng chỉ hành nghề đối với các đối tượng tham gia hoạt động đấu thầu, văn bản số 2683/BKHĐT-QLĐT, ngày 26/4/2018 quy định cụ thể như sau:

  1. Các cá nhân thuộc đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Theo khoản này thì các cá nhân tham gia trực tiếp vào các công việc: lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

 Theo đó, kể từ ngày 1/1/2018, cá nhân tham gia trực tiếp vào công việc nêu trên thuộc các đơn vị sau đây bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề, bao gồm: Cá nhân thuộc ban quản lý dự án chuyên nghiệp; cá nhân thuộc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đấu thầu, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đấu thầu; cá nhân thuộc đơn vị mua sắm tập trung chuyên trách.

  1. Các cá nhân không thuộc đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu:

Đối với quy định này, những đối tượng không bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề nhưng bắt buộc phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu khi tham gia vào hoạt động đấu thầu bao gồm: cá nhân thuộc ban quản lý dự án được thành lập để thực hiện một dự án cụ thể và ban quản lý dự án này sẽ giải thể sau khi kết thúc dự án; các cá nhân thuộc các phòng của Cục, Vụ, Sở, huyện,…tham gia trực tiếp vào các công việc theo quy định tại Khoản 7, Điều 35 Thông tư số 3 theo nhiệm vụ được giao và không hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực đấu thầu; Các cá nhân tham gia trực tiếp vào các công việc nêu tại Khoản 7 Điều 35 Thông tư số 03 trong mua sắm tập trung theo mô hình kiêm nhiệm, không thường xuyên, liên tục và không hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực đấu thầu.

  1. Ngoài ra, trong văn bản này còn quy định về điều kiện và yêu cầu đối với cá nhân tham gia đấu thầu trong từng trường hợp tham gia đấu thầu cụ thể.

  • Các gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trước ngày 1/1/2018 nhưng đến sau ngày 1/1/2018 chưa hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thì các cá nhân tham gia trực tiếp vào các công việc nêu tại Khoản 7 Điều 35 Thông tư số 3 được tiếp tục thực hiện công việc đó cho đến khi hoàn thành mà chưa cần phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.
  • Nếu các cá nhân thuộc tổ chuyên gia được thành lập trước ngày 1/1/2018 nhưng thực hiện các công việc nêu tại Khoản 7 Điều 35 Thông tư số 03 kéo dài đến sau ngày 1/1/2018 thì không yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu đối với các cá nhân này.

Theo quy định này, các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đấu thầu cần có chứng chỉ hành nghề theo diện bắt buộc hoặc không bắt buộc tùy theo trường hợp cụ thể được quy định trong văn bản. Các cá nhân, tổ chức tham gia đấu thầu, các tổ chức kiểm soát, thanh tra và những đơn vị liên quan căn cứ và thực hiện theo quy định để tránh trường hợp vi phạm.

 

>> Đất nền Bắc Sài Gòn - Cơn sốt vàng cho đầu tư siêu lợi nhuận <<

>> Sky Center City - điểm sáng đất nền giữ thị trấn Chơn Thành <<

 

 

Chia sẻ:
Copyrights © 2017 - 2022 MINH VIET PHAT GROUP. All rights reserved. Designed by AIB.VN