MINH VIET PHAT GROUP, Lô J55 Đường NE8, Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương , Ho Chi Minh, 70000, VN. 0945 56 6262
Hotline: 0945 56 6262
google.com tiwtter.com youtube.com facebook.com

NGƯỜI GỬI ĐƯỢC BỒI THƯỜNG BAO NHIÊU KHI NGÂN HÀNG PHÁ SẢN?

     Từ sau thời điểm luật phá sản Ngân hàng được chính thức có hiệu lực từ ngày 15/01/2018, câu hỏi “ Người gửi được bồi thường bao nhiêu khi ngân hàng phá sản?” được dư luận đặc biệt quan tâm và gây ra nhiều lo ngại cho người dân đang gửi tiền tại các Ngân hàng.

 

Tin nổi bật

>> Quy hoạch đô thị loại IV và thành lập thị xã Chơn Thành vào năm 2020

>> UBND Tnh Bình Phưc phê duyt d án khu đô th mi ti Chơn Thành - đim nhn cho đô th mi.

 

 

 

 

 

     Với câu hỏi này, theo luật các tổ chức tín dụng và quy định về bảo hiểm tiền gửi đã có quy định cụ thể về trường hợp và hạn mức bồi thường như sau:

 

     - Theo Điều 152 Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017 quy định phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt như sau:

 

     + Ngân hàng Nhà nước xem xét, trình Chính phủ quyết định chủ trương phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Điều 147a hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 148, khoản 4 Điều 148c, khoản 2 Điều 149a, khoản 4 Điều 149d, khoản 7 Điều 151a hoặc khoản 7 Điều 151d của Luật này khi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt lâm vào tình trạng phá sản.

 

     + Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương phá sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 148, khoản 4 Điều 148c, khoản 2 Điều 149a, khoản 4 Điều 149d, khoản 7 Điều 151a, khoản 7 Điều 151d của Luật này được thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 147a của Luật này.

 

     - Theo Quyết định 21/2017/QĐ-TTg quy định hạn mức trả tiền bảo hiểm như sau:

 

      Số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tối đa là 75.000.000 đồng (bảy mươi lăm triệu đồng).

 

     => Như vậy, về nguyên tắc khi ngân hàng phá sản thì sẽ thực hiện thủ tục phá sản như trường hợp doanh nghiệp, nếu còn tiền thì sẽ thanh toán, hết thì xem như người gửi mất, thông thường nếu đã đến mức tuyên bố phá sản thì sẽ không đủ khả năng thanh toán cho người gửi. Tuy nhiên, người gửi là cá nhân sẽ được bảo hiểm trả tối đa 75.000.000 đồng đối với mọi khoản tiền gửi.

 

( Nguồn nganhangphapluat.thukyluat.vn )     

 

 

Chia sẻ:
Copyrights © 2017 MINH VIET PHAT GROUP. All rights reserved.
x
MINH VIET PHAT GROUP